Groblje

Groblje

Sve informacije mogu se dobiti u Upravi groblja, na telefon  048/812-242 ili 098/938-0660 radnim danom od 7 do 15  sati, a poslije tog vremena kod dežurne osobe 098/975–4458. Za prijevoz pokojnika zvati na telefon 048/812–242 ili 098/975–4458. Komunalne usluge Đurđevac

Komunalne usluge

Komunalne usluge

Prema godišnjim ugovorima s Gradom Đurđevcom Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. održavaju javne površine. Ugovaramo poslove na čišćenju javnih površina, košnji javnih površina, održavanju javne rasvjete, čišćenju slivnika, održavanju cvjetnih gredica i zimske službe prema Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Đurđevca.

Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada

ODLAGALIŠTE ‘PESKI’ ĐURĐEVAC Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac sabiru otpad sa cijelog područja grada i odvozi na deponij ” Peski ” Đurđevac. Deponija se nalazi na napuštenom polju gdje se je 1983 godine vršila eksploatacija pijesaka za građevinske svrhe. Površine

Otpad nije smeće – odložimo pravilno i priroda će nam reći hvala!

Reciklirajte!
Energetska obnova zgrada

Energetska obnova zgrada

Svrha je smanjenje energetskih potreba višestambenih zgrada u Đurđevcu. Zgrade su u pravilu izgrađene prije više od 50 godina, te kao takve nisu adekvatno toplinski zaštićene. To dovodi do velikih gubitaka topline kroz ovojnicu zgrade, što za sobom povlači veću

Read more

S gradskog groblja

Sve informacije vezane za lokacije grobnih mjesta, ispraćaje ili kupnju grobnog mjesta u gradskom ili bilo kojem prigradskom groblju možete naći na slijedećim linkovima:

Tražilica pokojnika
Ispraćaji
Skip to content