Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. nastavljaju s novim načinom odvojenog skupljanja papira i plastike, te proširujemo rajon i na prigradska naselja grada Đurđevca.
Mole se korisnici da u upravi firme ( BIVŠI SEGRAD) besplatno podignu plave i žute vreće.

Odvoz odvojeno skupljenog otpada će se vršiti prvi ponedjeljak u mjesecu osim iznimno  u kolovozu 06.08.2019
Napunjene vreće iznesite na javnu površinu gdje se iznosi i posuda za komunalni otpad najkasnije do 06: 00 sati.

ODVOZ PAPIRA I PLASTIKE