Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. organiziraju odvoz božićnih drvaca i to u utorak – dana 08.01.2019. godine u gradu Đurđevcu, u srijedu 09.01.2019. u prigradskim naseljima ( Mičetinac, Čepelovac, Sveta Ana, Budrovac, Sirova i Suha Katalena, Severovci i Grkine), a u četvrtak 10.01.2019. u Općini Kalinovac.

Božićna drvca treba iznijeti do 7 sati ujutro na zelene površine u blizini domova, na način da ne ometaju promet niti zaklanjaju prolaz pješacima.

ODVOZ BOŽIĆNIH DRVACA