Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. organiziraju odvoz granja prema prijavi.
Granje je potrebno odložiti na javnu površinu najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu.
Granje odložiti prema rasporedu.
Mole se građani da granje vežu u snopove za ručni utovar.
Duže komade granja koje nije pogodno za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe (radi lakšeg utovara).

Odvoz će se vršiti od 2. do 4. travnja prema sljedećem rasporedu:

  • 2. travnja 2019., utorak, Đurđevac – prijaviti pozivom na telefon 048/812-304 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na info@komunalneusluge.hr
  • 3. travnja 2019., srijeda, Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena – prijaviti pozivom na telefon 048/812-304 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na info@komunalneusluge.hr
  • 4. travnja 2019., četvrtak, Kalinovac, Batinske, Molvice – prijaviti pozivom na telefon 048/812-304 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na info@komunalneusluge.hr
RASPORED ODVOZA GRANJA 2019. GODINE