Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju korisnike svojih usluga da mogu svoje oštećene kante za odvoz otpada besplatno zamijeniti za ispravne.

Kante je potrebno prethodno očistiti, te ih osobno dovesti na adresu Radnička cesta 61, Đurđevac radnim danom od 8 do 9 sati i od 15 do 16 sati, kako bi bile zamijenjene.

Sve detaljnije informacije korisnici mogu dobiti osobnim dolaskom na info šalter, putem telefona : 095-3822-023

ZAMJENA OŠTEĆENIH POSUDA ZA OTPAD