Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju korisnike svojih usluga, da će zbog Dana svih Svetih, kućni otpad umjesto u petak 1. studenog 2019. odvoziti u ponedjeljak 4. studenog 2019.

Molimo korisnike svojih usluge da kućno smeće iznesu najkasnije do 07:00 sati ujutro u ponedjeljak 04. studenog kako bi im isto bilo odveženo!!

ODVOZ OTPADA U VRIJEME PRAZNIKA – DAN SVIH SVETIH