Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju korisnike svojih usluga da će se u SIJEČNJU ODVOZ RECIKLABILNOG OTPADA ZA GRAD ĐURĐEVAC VRŠITI 13. SIJEČNJA!

OBAVJEST O ODVOZU RECIKLABILNOG OTPADA