PRVO JAVNO PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za prodaju kamiona MERCEDES s nosačima za kontejnere

  1. Prodaji se izlaže kamion MERCEDES, diesel, u prometu od 1985. godine, s nosačima za kontejnere.
  1. Početna kupoprodajna cijena za navedeno iznosi 30.000,00 kuna bez PDV-a.
  1. Svaki (potencijalni) kupac može pregledati predmet prodaje u sjedištu tvrtke uz prethodnu najavu na telefon 098 947 55 65

4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

5. Porez kao i sve pripadne troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

6. Predmet prodaje se prodaje po načelu «viđeno-kupljeno», sve naknadne

reklamacije nisu dozvoljene.

7. Sudionici natječaja dužni su isključivo pismene ponude dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, s naznakom na omotnici: «Ponuda za kupnju kamiona MERCEDES – ne otvaraj», izravno u sjedištu tvrtke ili poštom. U ponudi uz cijenu moraju navesti svoj naziv, adresu, OIB te kontakt telefon.

8. Rok za dostavu ponude je do 30.11.2020. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

9. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

10. Najpovoljnija ponuda je ona koja ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

11. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 5 dana od obavijesti da je odabran kao najpovoljniji ponuditelj, sklopiti ugovor o kupoprodaji, u protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 10 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

12. Komunalne usluge Đurđevac pridržavaju pravo poništiti ovaj natječaj, odnosno ne prihvatiti ni jednu ponudu, odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.

PRVO JAVNO PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za prodaju kamiona MERCEDES s nosačima za kontejnere
Skip to content