Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da se miješani komunalni otpad i biootpad iz kućanstava neće odvoziti u petak 6. siječnja, na blagdan Sveta tri kralja, nego dan ranije, u četvrtak 5. siječnja. Molimo korisnike da spremnike iznesu na javnu površinu sutra do 7:00 sati ujutro te će isti biti ispražnjeni tijekom dana.

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA NA BLAGDAN SVETA TRI KRALJA
Skip to content