OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU SLAME

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju stanovnike da na lokaciji reciklažnog dvorišta u ulici Petra Zrinskog 69 u Đurđevcu, mogu besplatno predati slamu. Ukoliko slamu niste u mogućnosti predati osobno, organizaciju odvoza slame možete prijaviti na telefon: 048/625 138, mobitel: 098/769

Skip to content