Dimnjačarske usluge

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. započinju 01. ožujka obavljanje poslova dimnjačarske službe i to na području grada Đurđevca i prigradskih naselja. Korisnici mogu dimnjačarske usluge naručiti putem telefona na broj 812-304 – radnim danom od 08 – 16 sati, te putem