• izjava o načinu korištenja javne usluge
  • obrazac ugovora o korištenju javne usluge
  • raspored odvoza odvojeno prikupljenog otpada
  • raspored odvoza biootpada iz biorazgradivog komunalnog otpada –još nema -ostavit mogućnost
  • uputa o kompostiranju -još nema -ostavit mogućnost
  • lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada
  • područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge -još nema -ostavit mogućnost
  • plan odvoza glomaznog otpada
  • zahtjev za odvoz glomaznog otpada- za ispis ili slanje el. putem
  • cjenik
  • obrazac za prigovore- za ispis ili slanje el. putem
Skip to content