Prema godišnjim ugovorima s Gradom Đurđevcom Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. održavaju javne površine.

Ugovaramo poslove na čišćenju javnih površina, košnji javnih površina, održavanju javne rasvjete, čišćenju slivnika, održavanju cvjetnih gredica i zimske službe prema Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Đurđevca. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavljaju i druge radove prema narudžbi Grada.

Osim prema Gradu, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. pružaju usluge i prema privatnim osobama. Tako možete naručiti orezivanje živice i drveća, mali i veliki traktor sa prikolicom za razne odvoze, naručiti uslugu košnje, naručiti uslugu korištenja hidraulične platforme, ispumpavanje fekalija i ostalih usluga za koje su Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. registrirane.

Cjenik usluga prema naručiteljima u 2024. godini

Skip to content