Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. organiziraju odvoz granja prema RASPOREDU ODVOZA:

  • 22. travnja 2020., SRIJEDA, Đurđevac,
  • 23. travnja 2020., ČETVRTAK, Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena
  • 24. travnja 2020.,PETAK, Kalinovac, Batinske, Molvice , Hrastova Greda

Prijaviti pozivom na telefon 048/864-233 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na e-mail: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr

Mole se građani da granje vežu u snopove za ručni utovar.


Granje je potrebno odložiti na javnu površinu najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu.

Mole se građani da se drže uputa i da ovu obavijest uvaže!

OBAVIJEST – ORGANIZIRA SE ODVOZ GRANJA!
Skip to content