ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 2020.

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 2020.

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O. ORGANIZIRAJU ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA PREMA PRIJAVI. Glomazni otpad korisnici trebaju odložiti unutar dvorišta te po prijavi omogućiti nesmetan prilaz otpadu našim djelatnicima. Molimo odložiti otpad na pristupačno mjesto za teretna vozila unutar dvorišta. Korisnici imaju pravo

Skip to content