Dana 21.12.2020. godine potpisan je ugovor na projektu Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac.

Projektom će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenju odvojeno prikupljenog biootpada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,8 mil. kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija iznose oko 3,4 milijuna kuna.

Izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada , čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje otpada na našem odlagalištu otpada što će direktno pridonijeti povećanju stope recikliranja. Postrojenje će biti smješteno na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac, KK.06.3.1.15.0010
Naziv korisnika: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 8.885.439,45 kuna
EU sufinanciranje projekta: 3.305.304,76 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 20.12.2019. – 21.09.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.

Potpisan ugovor na projektu Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac.
Skip to content