KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O. ORGANIZIRAJU ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA PREMA PRIJAVI

Glomazni otpad korisnici trebaju odložiti unutar dvorišta na pristupačna mjesta za teretna vozila, te po prijavi omogućiti nesmetan prilaz glomaznom otpadu.
Korisnici imaju pravo na besplatni odvoz glomaznog otpada do 2m3 otpada, sve iznad toga će se naplatiti.
Odvoz će se vršiti od 10. do 13. SVIBNJA prema sljedećem rasporedu:
• 10. i 11. svibnja 2021., ponedjeljak i utorak, Đurđevac
• 12. svibnja 2021., srijeda, Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena
• 13. svibnja 2021., četvrtak, Kalinovac, Batinske, Molvice
Odvoz glomaznog otpada možete prijaviti pozivom na telefon 048/864-233 najkasnije dan prije odvoza , osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na e mail: info@komunalneusluge.hr
Mole se građani da prijavljuju odvoz isključivo u dane kako je navedeno sukladno mjestima u kojima žive.

OBAVIJEST KORISNICIMA – ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA
Skip to content