U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i člankom 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) Naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Nacrt Dokumentacije o nabavi Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac K.K.06.3.1.15.0010. Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i to u dijelu Prethodna savjetovanja, Dokumenti, Primjedbe i prijedlozi, zaključno do 26.07.2021. godine.

Link za preuzimanje dokumentacije:

https://jumboiskon.tportal.hr/download/fd4c6b61-5431-4f0e-9c24-9e70b5e38253

Dokumentacija o nabavi

Poziv na prethodno savjetovanje za izgradnju i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac
Skip to content