U srijedu, 3. studenog, u utvrdi Stari grad održana je konferencija te potpisivanje ugovora za projekte „Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac“ i„Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu“.

Ovim događajem nastavlja se niz kontinuiranog ulaganja u sustav gospodarenja otpadom.

Tako, planiranim projektom „Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac“ izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada minimalnog kapaciteta 2.000 tona godišnje te planiranog maksimalno iskorištenog operativnog kapaciteta 3.000 tona biootpada godišnje, čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje otpada uključeni u sustav gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Nadalje, u sklopu provedbe projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu“, planira se izgradnja i opremanje postrojenja za gospodarenje otpadom namijenjenog razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, odnosno sortirnica.

Izgradnjom navedenog objekta, direktno će se pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada, stvorit će se uvjeti za povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada koji je pogodan za recikliranje.

Izgradnja ovih objekata dugoročno će imati brojne pozitivne učinke na kvalitetu života stanovništva kroz smanjivanje ilegalno odbačenog otpada, smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište te povećanje stope recikliranja otpada- zaključila je direktorica Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Bara Čubelić.

Naziv projekta:

Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac, KK.06.3.1.15.0010

Naziv korisnika: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 8.885.439,45 kuna

EU sufinanciranje projekta: 3.305.304,76 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 20.12.2019. – 21.09.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu, KK.06.3.1.12.0014

Naziv korisnika: Grad Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 5.348.805,54 kuna

EU sufinanciranje projekta: 4.480.782,19 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 20.08.2019. – 31.10.2022.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Potpisani ugovori za izgradnju i opremanje sortirnice i kompostane
Skip to content