Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. objavljuju

 

2. ( DRUGO) JAVNO PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

za prodaju kamiona MERCEDES N3s dodatnom nadogradnjom za prijevoz otpada

  1. Prodaji se izlaže kamion MERCEDES N3, diesel,  u prometu od 1991. godine, s dodatnom nadogradnjom za prijevoz otpada, registriran do 01.07.2022.
  • Početna kupoprodajna cijena za  navedeno iznosi 53.000,00 kuna bez PDV-a.
  • Svaki (potencijalni) kupac može pregledati predmet prodaje u sjedištu tvrtke uz prethodnu najavu na telefon 098 947 55 65

4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

5. Porez  kao i sve pripadne troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

6. Predmet prodaje se prodaje  po načelu «viđeno-kupljeno», sve naknadne

    reklamacije nisu dozvoljene.

7. Sudionici natječaja dužni su isključivo pismene ponude dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, s naznakom na omotnici: «Ponuda za kupnju kamiona MERCEDES N3 – ne otvaraj», izravno u sjedištu tvrtke ili poštom. U ponudi uz cijenu moraju navesti svoj naziv, adresu, OIB te kontakt telefon.

8.  Rok za dostavu ponude je do 24.03.2022. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

9. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

10. Najpovoljnija ponuda je ona koja ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

            11. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 5 dana od obavijesti da je odabran kao najpovoljniji ponuditelj, sklopiti ugovor o kupoprodaji, u protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od  10 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

             12. Komunalne usluge Đurđevac pridržavaju pravo poništiti ovaj natječaj, odnosno ne prihvatiti ni jednu ponudu, odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.

2. ( DRUGO) JAVNO PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA
Skip to content