Poziv na javnu tribinu

U sklopu aktivnosti projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac, čiji je korisnik Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., pozivaju se zainteresirani građani na Javnu tribinu na temu „Održivo gospodarenje otpadom u Gradu Đurđevcu“ koja će se održati

Skip to content