Komunalne usluge Đurđevac u ožujku organiziraju odvoz granja prema prijavi.
Granje je potrebno odložiti najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu.
Mole se građani da granje vežu u snopove za ručni utovar.

Odvoz granja možete prijaviti pozivom na telefon 048/625-138 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na e-mail: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr.

Odvoz će se vršiti 22. i 23. ožujka prema sljedećem rasporedu:

  • 22. ožujka 2023., SRIJEDA, Đurđevac,
  • 23. ožujka 2023., ČETVRTAK, Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena

Isto tako, obavještavamo građane kako izvan redovnog termina odvoza granja možete svoje granje besplatno zbrinuti u reciklažnom dvorištu u Đurđevcu.

Obavijest o odvozu granja u ožujku
Skip to content