Svrha je smanjenje energetskih potreba višestambenih zgrada u Đurđevcu. Zgrade su u pravilu izgrađene prije više od 50 godina, te kao takve nisu adekvatno toplinski zaštićene. To dovodi do velikih gubitaka topline kroz ovojnicu zgrade, što za sobom povlači veću potrošnju energenata za grijanje, a to rezultira većom emisijom stakleničkih plinova poput CO2.
Kako bi sve navedeno spriječili, te sveli na manju razinu pristupa se energetskoj obnovi zgrade na način da se ovojnica zgrade toplinski zaštiti. Zaštita uključuje: vanjske zidove , stropove prema negrijanom tavanu, zid prema tavanu, pod prema negrijanom podrumu, te zamjenu dotrajale drvene stolarije.

NAZIV PROJEKTA:

Energetska obnova višestambene zagrade na adresi Đure Basaričeka 7, Đurđevac

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je smanjenje energetskih potreba višestambene zgrade u Đurđevcu na adresi Ulica Đure Basaričeka 7. Zgrada je izgrađena prije više od 50 godina, te kao takva nije adekvatno toplinski zaštićena. To dovodi do velikih gubitaka topline kroz ovojnicu zgrade, što za sobom povlači veću potrošnju energenata za grijanje, a to rezultira većom emisijom stakleničkih plinova poput CO2. Kako bi sve navedeno spriječili, te sveli na manju razinu pristupa se energetskoj obnovi zgrade na način da se ovojnica zgrade toplinski zaštiti. Zaštita uključuje: vanjske zidove , stropove prema negrijanom tavanu, zid prema tavanu, pod prema negrijanom podrumu, te zamjenu dotrajale drvene stolarije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020., s ciljem smanjenja potrošnje energije u stambenoj zgradi Planiranom energetskom obnovom projektirana je ušteda 72,17% toplinske energije nakon provedbe energetske obnove te smanjenje emisija CO2 55,66%

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 655.129,78 kuna

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 360.807,34 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE : Od 01.studeni 2016. do 30. lipnja 2019.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Zrinka Hodić

Mob: 098/586595

zrinka.hodic@komunalneusluge.hr

www.strukturnifondovi.hr

 

Skip to content