ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA ‘PESKI’ ĐURĐEVAC I RECIKLAŽNO DVORIŠTE ĐURĐEVAC

od 01.03. – 31.10.
PONEDJELJAK – PETAK     07,00 – 17,00 SATI
SUBOTA       08,00 – 12,00 SATI.
U zimskom periodu (01.11. do 28.02.)
PONEDJELJAK – PETAK     07,30 – 15,30 SATI
SUBOTA       08,00 – 12,00 SATI.
Skip to content