Naziv tvrtke: KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Skraćeni naziv: KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.
Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Varaždinu, Tt-12/2727-2
Matični broj: 2951797
OIB: 69864803750

IBAN broj: HR8324020061100642984 kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Telefoni:

UPRAVA DRUŠTVA: 048/625 138, 048/864 233, 048/864 243
UPRAVA GROBLJA: 048/812 242
DEŽURNI TELEFON: 048/812 304, 098/9754458
BESPLATNI BROJ: 0800 200 229
TELEFAX: 048/812 663
E-MAIL: info@komunalneusluge.hr

Uprava društva:
Josip Ređep, struč. spec. ing. sec. – direktor
E-mail: josip.redep@komunalneusluge.hr

Nadzorni odbor:

Dajana Milodanović, predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Radoš, zamjenik predsjednika
Juraj Kolar, član

Skupština društva:

Hrvoje Janči, mag.educ. – gradonačelnik Grada Đurđevca

Temeljni kapital: 3.000,00 EUR (uplaćen u cijelosti)

Vlasništvo:

Grad Đurđevac – 93% odnosno 2.790,00 EUR temeljnog kapitala
Općina Kloštar Podravski – 1% odnosno 30,00 EUR temeljnog kapitala
Općina Podravske Sesvete – 1% odnosno 30,00 EUR temeljnog kapitala
Općina Ferdinandovac – 1% odnosno 30,00 EUR temeljnog kapitala
Općina Kalinovac – 1% odnosno 30,00 EUR temeljnog kapitala
Općina Virje – 1% odnosno 30,00 EUR temeljnog kapitala
Općina Novo Virje – 1% odnosno 30,00 EUR temeljnog kapitala
Općina Molve – 1% odnosno 30,00 EUR temeljnog kapitala

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Hrvoje Bujan

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
E-mail: hrvoje.bujan@komunalneusluge.hr
Tel: 048/625 138
Fax: 048/812-663

Zahtjev za pristup, ispravak i/ili brisanje osobnih podataka koje obrađuju Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation), Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. usvojile su smjernice za implementaciju GDPR-a u vidu Politike zaštite osobnih podataka i privatnosti

PolitikaZastitaOsobnihPodatakaPrivatnosti

Skip to content