Čepelovac

Površina groblja je 3500 m2, ima 322 grobna mjesta. Groblje je podijeljeno na dva polja, sjever i jug. Mrtvačnica je u upotrebi od 2012. godine.

Budrovac

Površina groblja je 3325 m2, ima 300 grobnih mjesta. Groblje je podijeljeno na polja: sjever, jug i novo polje. Mrtvačnica je u upotrebi od 2002. godine.

Mičetinac

Površina groblja je 2400 m2, ima 154 grobna mjesta.

Sirova Katalena

Površina groblja je 5400 m2, ima 369 grobnih mjesta. Groblje je podijeljeno na polja sjever i jug. Mrtvačnica je u upotrebi od 2008. godine. Ograda na groblju Sirova Katalena je zamijenjena 2017. godine.

Suha Katalena

Površina groblja je 4560 m2, ima 371 grobno mjesto. U sredini groblja se nalazi kapelica. Groblje je podijeljeno na polja sjever i jug. Mrtvačnica je u upotrebi od 2012. godine.

Sveta Ana

Površina groblja je 1250 m2, ima 87 grobnih mjesta. Odar za ispraćaj pokojnika u Svetoj Ani se nalazi van groblja, u upotrebi je od 2012. godine.

Skip to content