Poštovani,
Pomoću ovoga obrasca nam možete poslati reklamaciju.

Reklamaciju također možete dostaviti na slijedeće načine:

  • osobno na šalteru prijemne kancelarije Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.
  • poštom (na adresu: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac
  • telefonom (048/812-304)
  • faksom (048/812-663)

Ako je moguće popunite i šifru kupca. To je šesteroznamenkasti broj kojeg možete pročitati na uplatnici kod poziva na broj odobrenja.

Popunjavanjem i slanjem ovoga obrazca suglasni ste sa Izjavom o obradi osobnih podataka, privatnosti i sigurnosti web stranice www.komunalneusluge.hr

Detaljni tekst ove Izjave pročitajte >> ovdje <<

Skip to content