KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske(„Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. koje se nalazi na adresi www.komunalneusluge.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.komunalneusluge.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku, a koje ćemo nastojati ispraviti u što kraćem vremenu.

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Slike nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze u naslovu vijesti nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice
  • Kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice nije moguće.
  • Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.. Izjava će se redovito revidirati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste.

Sve obavijesti i upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@komunalneusluge.hr

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti

Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Skip to content