Prema godišnjim ugovorima s Gradom Đurđevcom Komunalije d.o.o. održavaju javne površine.

Ugovaramo poslove na čišćenju javnih površina, košnji javnih površina, održavanju javne rasvjete, čišćenju slivnika, održavanju cvijetnih gredica i zimske službe prema Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Đurđevca.

Komunalije d.o.o. obavljaju i druge radove prema narudžbi grada.

Osim prema gradu Komunalije d.o.o. pružaju usluge i prema privatnim osobama. Tako možete naručiti šišanje živice, mali i veliki traktor sa prikolicom za razne odvoze, iznajmiti pumpu za ispumpavanje vode, ispumpavanje fekalija, pražnjenje kontenjera, kombi ‘ moro’ za odštopavanje.

Skip to content