OBAVIJEST OD ODVOZU BOŽIĆNIH DRVCA

OBAVIJEST O ODVOZU BOŽIĆNIH DRVACA Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju korisnike svojih usluga da će Božićna drvca odvoziti prema slijedećem rasporedu: 14.01.2020.  Grad Đurđevac 15.01.2020.  Budrovac, Čepelovac, Grkine, Mičetinac, Severovci, Sirova Katalena, Suha Katalena, Sveta Ana 16.01.2020. Općina Kalinovac Molimo

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA 2019.

KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC D.O.O. ORGANIZIRAJU ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA PREMA PRIJAVI. Glomazni otpad korisnici trebaju odložiti unutar dvorišta te po prijavi omogućiti nesmetan prilaz otpadu našim djelatnicima. Molimo odložiti otpad na pristupačno mjesto za teretna vozila unutar dvorišta. Korisnici imaju pravo