Dana 8. prosinca 2022. godine u Domu kulture u Đurđevcu, održana je Javna tribina pod nazivom „Održivo gospodarenje otpadom u Gradu Đurđevcu“. Tribinu su organizirale Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Udrugom gradova u sklopu aktivnosti projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac.

Osim građana i predstavnika poduzetnika, na tribini su sudjelovali i učenici Osnovne škole Đurđevac. Javna tribina započela je pozdravom direktorice Komunalnih usluga Đurđevac koja je predstavila projekt. „Uz ulaganja u komunalnu infrastrukturu, Komunalne usluge Đurđevac također su uložile i u komunalnu opremu koristeći bespovratna sredstva fondova Europske unije, čime smo napravili veliki iskorak u gospodarenju otpadom, te je Đurđevac postao efikasan, funkcionalan i samodostatan Grad” -rekla je direktorica Bara Čubelić.

Gospođa Dijana Mijač Dretar, stručna suradnica Udruge gradova, ujedno i voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša u Komunalnom poduzeću Križevci, održala je predavanje kroz koje su sudionici imali prilike na zanimljiv način čuti kako funkcionira sustav gospodarenja otpadom u Gradu Đurđevcu.

Navedena Javna tribina za svrhu je imala educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom uključujući odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac, KK.06.3.1.15.0010

Naziv korisnika: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 8.885.439,45 kuna

EU sufinanciranje projekta: 3.305.304,76 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 20.12.2019. – 21.09.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Održana Javna tribina pod nazivom „Održivo gospodarenje otpadom“
Skip to content