Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA NA NEPOSREDNU POGODBU

za vozilo kamion MAN sa prikolicom, ralicom i posipačem

  1. Prodaji se izlaže kamion MAN, diesel,  u prometu od 1998. godine, sa prikolicom, ralicom i posipačem.
  • Početna cijena za sve navedeno u paketu iznosi 150.000,00 kuna bez PDV-a.
  • Svaki (potencijalni) kupac može pregledati predmet prodaje u sjedištu tvrtke uz prethodnu najavu na telefon 095/38 22 023

4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

5. Porez  kao i sve pripadne troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

6. Predmet prodaje se prodaje  po načelu «viđeno-kupljeno», sve naknadne

    reklamacije nisu dozvoljene.

7. Sudionici natječaja dužni su isključivo pismene ponude dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, s naznakom na omotnici: «Neposredna pogodba za kamion MAN – ne otvaraj», izravno u sjedištu tvrtke ili poštom. U ponudi uz cijenu moraju navesti svoj naziv, adresu, OIB te kontakt telefon.

8.  Rok za dostavu ponude je do 01.06.2020. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

9. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

10. Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

 11. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 5 dana od obavijesti da je odabran kao najpovoljniji ponuditelj, sklopiti ugovor o kupoprodaji, u protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od  10 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 12. Komunalne usluge Đurđevac pridržavaju pravo poništiti ovaj natječaj, odnosno ne prihvatiti ni jednu ponudu, odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA NA NEPOSREDNU POGODBU za vozilo kamion MAN sa prikolicom, ralicom i posipačem
Skip to content