Prema čl. 16. st. 2 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) i čl. 13. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Đurđevca (Sl. novine grada Đurđevca 1/19 i 10/19) Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. dostavljaju

OBAVIJEST

O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2021. GODINI

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavljaju odvoz otpada svakog radnog dana od ponedjeljka do petka.

Korisnici su dužni na dan odvoza iznijeti posude za otpad ili vreće za otpad ispred ulaza svojih objekata najkasnije do 7,00 sati, a u razdoblju od 01.06. do 30.09. najkasnije do 5,00 sati.

Narudžbe za odvoz posuda za otpad od 5000 I 7000 litara zaprimaju se radnim danom od 08,00-16,00 sati na telefon 048-625-138,

e-mail: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr ili osobno u sjedištu tvrtke.

RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

PONEDJELJAK: 1. svibnja, Andrije Hebranga, Antuna Radića, Augusta Šenoe, Bregovita, Donji Brvci, Đure Basaričeka, Grgura Karlovčana, Istarska, Ivana Đuriševića, Kudrinka, Ljudevita Gaja, Miroslava Krleže, Radnička cesta, Starogradska, Stjepana Radića, Trg svetog Jurja i Ulica Mladosti.

UTORAK: Stiska, Općina Kalinovac.

SRIJEDA : Matije Gupca, Grkinska, Mare Matočec, Pešćenica, Petra Preradovića, Petra Zrinskog, Šandora Brauna, Tratinska, Budrovac, Čepelovac, Sirova Katalena i Suha Katalena.

ČETVRTAK: Severovačka, Ivana Gundulića, Kralja Tomislava, Međašna, Grkine, Mičetinac, Severovci i Sveta Ana.

PETAK: Antuna Gustava Matoša, Bana Josipa Jelačića, Bjelovarska, Ciglenska, Doktora Ivana Kranjčeva, Eugena Kumičića, Ferde Rusana, Grada Vukovara, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Mažuranića, Kneza Branimira, Kolodvorska, Kralja Petra Krešimira IV, Kralja Zvonimira, Mihovila Pavleka Miškine, Pavla Radića, Ruđera Boškovića, Škurdijeva, Tina Ujevića, Trg Hrvatske Mladosti, Vinogradska i Vladimira Nazora.

RASPORED ODVOZA RECIKLABILNOG OTPADA (PAPIR I PLASTIKA)

U Gradu Đurđevcu reciklabilni otpad se odvozi prvi radni ponedjeljak u mjesecu.U Općini Kalinovac reciklabilni otpad se odvozi treći radni ponedjeljak u mjesecu.
04.01. 2021.18.01. 2021.
01.02. 2021.15.02. 2021.
01.03. 2021.15.03. 2021.
12.04. 2021.19.04. 2021.
03.05. 2021.17.05. 2021.
07.06. 2021.21.06. 2021.
05.07. 2021.19.07. 2021.
02.08. 2021.16.08. 2021.
06.09. 2021.20.09. 2021.
04.10. 2021.18.10. 2021.
08.11. 2021.15.11. 2021.
06.12. 2021.20.12. 2021.

TERMINI KADA SE OTPAD NE ODVOZI ZBOG BLAGDANA ILI PRAZNIKA

NEMA ODVOZAZAMJENSKI ODVOZ
01.01. 2021.31.12. 2020.
06.01. 2021.07.01. 2021.
05.04. 2021.06.04. 2021.
03.06. 2021.04.06. 2021.
22.06. 2021.23.06. 2021.
05.08. 2021.06.08. 2021.
01.11. 2021.02.11. 2021.
18.11. 2021.19.11. 2021.

1.PLAN S DATUMIMA PREUZIMANJA GLOMAZNOG OTPADA U OKVIRU JAVNE USLUGE

10.05. – 12.05.2021. Grad Đurđevac,

13.05.2021. Općina Kalinovac

09.11. – 11.11.2021. Grad Đurđevac,

12.11.2020. Općina Kalinovac

2.LOKACIJA I RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

LOKACIJA: Ulica Petra Zrinskog 69, Đurđevac

Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu.

RADNO VRIJEME :

od 01.03. – 31.10.

PONEDJELJAK – PETAK od 07,00 do 17,00 SATI

SUBOTA od 08,00 do 12,00 SATI.

U zimskom periodu (od 01.11. do 28.02.)

PONEDJELJAK – PETAK od 07,30 do 15,30 SATI

SUBOTA od 08,00 do 12,00 SATI.

  1. LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA JAVNOJ POVRŠINI

LOKACIJE
1A. G. MATOŠA-RUĐERA BOŠKOVIĆA
2A. RADIĆA – NIZ I i II
3A. RADIĆA 7
4BASARIČEKOVA – TRŽNICA
5CIGLENSKA
6DONI BRVCI
7G. KARLOVČANA – K. TOMISLAVA
8GRKINSKA KOD DOMA M. MARKAĆ
9I. ĐURIŠEVIĆA – K. TOMISLAVA
10KAIĆEV MOST
11KOLODVORSKA (AGRONOM)
12KUDRINKA-PRIMA
13M. GUPCA 83
14MEĐAŠNA – NIKOLINO
15MLINOKLAS
16OSNOVNA ŠKOLA
17P. ZRINSKOG – PEŠČENICA
18PAVLA RADIĆA – PZC
19POSLOVNI CENTAR
20RADNIČKA – GROBLJE
21RADNIČKA – KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC
22S. RADIĆA 102
23S. RADIĆA 39
24ŠKURDIJEVA
25TINA UJEVIĆA 17
26UGAO S.RADIĆA I VINOGRADSKE (autobusni kolodvor)
27ULICA B. JELAČIĆA – ÐURÐEVĆANKA
28VRTIĆ
29SUHA KATALENA – DRUŠTVENI DOM
30SIROVA KATALENA – CENTAR VAGA
31BUDROVAC – ZADRUGA
32ČEPELOVAC,PLANINSKA 43 – SLOGA
33MIČETINAC – BUSNA STANICA
34SEVEROVCI – BUSNA STANICA
35GRKINE – RASKRIŽJE
36SV.ANA – KOD CRKVE
37CRNI JEZUŠ
38REPETITOR
39VELIKI KOSTANJ
40MALI KOSTANJ
41PESJI REP
42KOVAČEV BREG
43VELIKI KOSTANJ – ŠALATIN JARAK
44ČEPELOVAČKI BRIJEG – RASKRIŽJE
45ČEPELOVAČKI BRIJEG – GROBLJE
46LONČAREV KLANAC
47BELEVINE – KURIJA
48BELEVINE
49STARO SELO – VAGA
50STARO SELO
51ČEPELOVAC – KOD MAJKE BOŽJE
52PLAČI BREG – BUDROVAC
53PLAČI BREG – KALINOVAC
54GRADINE
55CIRIK
56PROKLJUVANCI
57STARI KATALENSKI – MARKUŠ
58BORIČEC
60ŠANDOROV JARAK
61KALINOVAC – ŠKOLA
62KALINOVAC – KUT, MUZEJ
63KALINOVAC – KOLODVORSKA
64KALINOVAC – BATINSKE
65KALINOVAC – HRASTOVA GREDA
  1. KONTAKT PODATKE I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PREUZIMANJE KOMUNALNOG OTPADA NA ZAHTJEV KORISNIKA USLUGE

ADRESA:Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac.

E-MAIL: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr

TELEFON: 048/625-138

Zahtjev se podnosi na prijemnom šalteru Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o, telefonom ili e-mail-om.

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG OTPADA U 2021. GODINI
Skip to content