Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. obavještavaju korisnike svojih usluga da se miješani komunalni otpad i biootpad iz kućanstva neće odvoziti na  blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2022., već dan kasnije, u utorak 16. kolovoza. Molimo korisnike da spremnike iznesu na javnu površinu do 6:00 sati ujutro.

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA NA BLAGDAN VELIKE GOSPE
Skip to content